Privacy Statement

Bij Sundance vinden wij het belangrijk dat alle persoonlijke gegevens zorgvuldig worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Daarom willen wij u in deze privacy disclaimer heldere en transparante informatie geven over de manier waarop Sundance persoonsgegevens verwerkt. Sundance beheert gegevens van prospects en bezoekers van de website. Deze gegevens worden zodanig beheert dat de privacy van personen beschermd wordt volgens de richtlijnen van de betreffende wetgeving.

 

Persoonsgegevens, verwerking en grondslag

 

Persoonsgegevens zijn gegevens welke een persoon kunnen identificeren. Voorbeelden zijn naam en adres, een telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en het BSN. Alles wat met een persoonsgegeven kan gebeuren wordt een verwerking genoemd. Het simpel opslaan van gegevens is al een verwerking maar bijvoorbeeld ook het onderhouden van een personeelsadministratie en het aanpassen van adresgegevens.

De wettelijke grondslag van de verwerking van persoonsgegevens door Sundance wordt gevonden in het feit dat Sundanceals organisatie producten moet verzenden naar personen.

Ten behoeve van het functioneren van Sundance worden de volgende categorieën gegevens door ons verwerkt:

 • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats), indien nodig aangevuld met specifieke gegevens zoals toevoegingen aan het huisnummer, postcode en privéadres;
 • Administratieve gegevens, zoals bankgegevens.

 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens of cursistgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens of cursistgegevens:

 • Wanneer u producten en/of diensten van Sundance afneemt;
 • Wanneer uw contact heeft met Sundance. Dit contact kan persoonlijk, telefonisch of digitaal zijn. Dat geldt ook als u het contactformulier op onze website invult, meedoet aan enquêtes, gebruik maakt van onze website, of u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.

 

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Sundance verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. Meer specifiek, worden uw persoonsgegevens verwerkt om:

 

 • Een klantrelatie met u (of met uw werkgever) aan te gaan, te onderhouden, onze producten en/of diensten te leveren en hiervoor de relevante (cursist-) administratie uit te voeren;
 • U informatie te kunnen verstrekken over onze (nieuwe) producten en/of diensten en overige activiteiten;
 • Ter ondersteuning van communicatie;
 • Om een sollicitatie op een vacature of stageplaats in behandeling te kunnen nemen;
 • Klachten en verzoeken om informatie af te handelen;
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijnen

 

De persoonsgegevens van klanten worden bewaard gedurende de samenwerking met Sundance. Na het beëindigen van een samenwerking worden de gegevens niet langer bewaard en worden verwijderd zo snel dit mogelijk is vanwege andere wettelijke verplichtingen, onder andere vanwege verantwoording aan de accountant en de Belastingdienst.

 

Verwerkingsregister

 

Sundance beschikt over een register van verwerkingen. Dit register kan geraadpleegd worden.

 

Delen van persoonsgegevens

 

Sundance deelt geen gegevens met anderen tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden of andere betrokkenen. Van verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van o.a. de personeelsadministratie en zakelijke relaties door Sundance buiten de Europese Economische Ruimte is geen sprake.

 

Rechten van betrokkenen

 

Betrokkenen, de personen van wie wij gegevens verwerken hebben de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in opgeslagen persoonsgegevens;
 • Het recht op correctie van de persoonsgegevens. Indien blijkt dat de persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, kan een verzoek tot wijziging of aanvulling worden ingediend;
 • Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens. Hieraan geven wij terstond gehoor; tenzij het verzoek tot verwijdering een conflict oplevert met andere wettelijke verplichtingen;
 • Het recht op beperking van de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens;
 • Het recht om vanwege redenen die verband houden met de specifieke situatie van betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • Het recht om verleende toestemming tot verwerking in te trekken. Dit kan gevolgen hebben voor andere wettelijke verplichtingen van Sundance.

 

Cookies

 

Op de website van de Sundance wordt gewerkt met cookies. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de website en om gemakkelijk verbindingen te leggen naar andere platforms die mogelijk van belang zijn voor onze leden, zoals Google en Facebook.

Indien een gebruiker hier niet aan mee wil doen kan deze het gebruik van de cookies blokkeren bij eerste bezoek of via de instellingen van de gebruikte browser.

 

Vragen

 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over onze privacy disclaimer, dan kunt u deze richten aan Sundance, o.v.v. ‘privacy’, via info@sundance.nl of schriftelijk aan Sundance, Boerlestraat 26, 8131 SX, Raalte.